تبلیغات
علوم دامی , جیره غذایی گاو, بهداشت دام و طیور , پرورش بلدرچین, پرورش صنعتی دام - ماشین های کاشت

علوم دامی , جیره غذایی گاو, بهداشت دام و طیور , پرورش بلدرچین, پرورش صنعتی دام

جمعه 13 فروردین 1389

ماشین های کاشت

نویسنده: شیما   

ماشین های کاشت:

تاریخچه ماشین های کاشت و طرز ساختن آن را به چینی ها نسبت می دهند و تا قبل از سال 1840 میلادی ( 162سال قبل ) کاشت بذر ها به روش ابتدایی صورت می گرفت. به این طریق که ابتندا زمین را شخم زده و پس از نرم و مسطح کردن مزرعه ، بذر را با دست روی زمین می پاشیدند و سپس بوسیله هرس بذر ها را زیر خاک می نمودند ولی از این تاریخ به بعد برای ائلین بار شخصی به نام ویلیام تی پنویوک از اهالی مارال بور شرقی پنسیلوانیا درذ ایلات مخاحده اقدام به ساخت یک ماشین بذر افشان ساده نمود .آمار سال 1880 میلادی نشان می دهد که 53% گندم های آمریکا توسط بذر افشان ها کشت می شد ساختمان اولین بذر افشان خطی عبارت بوده است از یک جعبه چوبی استوانه ای که در اطاف مر کز آن سوراخ هایی وجود داشت و از این سوراخ ها بذر ها روی زمین و خطوط موازی بطور مسلسل ریخته میشدند.

ساختمان اولین بذر افشان از قسمت های زیر تشکیل شده است :

1- صندوق یا مخزن بذر پاش که محل ریختن بذر می باشد و معمو لا روی دو چرخ حامل قرار می گیرد .

2-دست گاه های تقسیم کنند و توزیع کنندهو هدایت دانه ها توسط لوله سقوط

3- وسایل تنطیم وسایلی هیتند که مقدار بذر – عمق کاشت – فواصل ردیف ها و فواصل بذر ها را روی هر ردیف تنظیم می کند.محاسن ماشین های کاشت:

1- سرعت عمل در کاشت

2-صرفه جویی در مقدار بذر در واحد سطح

3-عمق کاشت قابل تنظیم بودن

4- یکنواخت بودن کاشت

5-یکنواخت بودن توزیع بذر

6-یکنواخت پوشانئن بذر ومیزان فشار روی آنها

7-انتخاب بذر مناسب و یکنواخت بودن دانه ها از نظر ابعاد برای ماشین

علاوه بر موارد فوق عامل دیگری تخصص و تجربه کارنده است که در بالا بردن کیفیت و کمیت محصول بسیار موثر است .

تقسیم بندی ماشین های کاشت :

به طور کلی ماشین ها کاشت به سه دسته تقسیم می شوند .

الف )بذر کار ها

ب) ماشین های کاشت سیب زمینی

ج) نشا کار ها

لازم به توضیح است که هر کدام از دستجات فوق به چند دشته تقسیم می شوند

مثلا بذر کار ها به سه دسته تقسیم می شوند :

1- بذر افشان های درهم

2- بذر کار های خطی یا خط کار

3- کپه کار ها

الف : ماشین های بذر کار – بذر افشان های درهم :

همانطور که از نام این نوع بذر کار پیداست بذر ها را به طور پراکنده و در هم می پاشد به ابن معنا که لوله سقوط بذر افشان ردیفی را می توان برداشت و زیر سوراخ ها بین جعبه بذر و زمین یک صفحه چوبی قرار دارد تا رد موقع بذر کاری دانه ها پس از خروج از مخزن به طور یکنواخت پراکنده گردند این بذر کار گرچه درهم است ولی مزیت آن نسبت به بذر افشانی با دست این است که بذربطور یکنواخت تر و منظم تر با سرعت بیشتر و با نیرو هزینه کمتر کاشته می شود این نوع بذر افشان ها پس از اینکه بذر را روی زمین ریختند روی آن را نمی پوشانند از این لحاظ زنجیر یا چوب با هرس به آن ها متصل منمایند تا بذر را زیر خاک کنند . در بعضی بذر افشان های درهم روی تخته چوب زیر سور اخ های سقوط برجستگی های هرمی شکل نصب شده که نوک تیز آنها به طرف سوراخ های سقوط بذر است و باعث می شود که بذر هنگامیکه روی آنها ریخته می شود بهتر به اطراف پراکنده شود و روی زمین پخش می شود و چون تخته چوب به صورا مورب نصب شده است و ماسین هم در حرکت است لذا بذر ها رئی تخته چوب و بین برجستگی ها نمی تواند باقی بماند .
www.shamiz.ir

بذر کار های خطی کار:

این نوع بذر کار هابه این طرق عمل میکنند که ابتدا شیار هایی در زمین باز نموده و بذر ها را به طور مسلسل به داخل این شیار ها می ریزند و شپش روی بذر هار ا می پوشانند بعضی از این ماشین ها مجهز به وسلئلی هستند که توسط آن ها می توان عمق کاشت و فاصله ردیف ها را نیز تغییر دداد . همچنین مقدار بذر را هم می توان در واحد سطح تنظیم نمود .

بذر کار کپه ای :

کپه کاری مانند ردیف کار ها می باشد به این معنی که بذور باید با فاصله کاشته شوند و معمولا بذر ها را روی خط ولی بافاصله معین می کارندکه در زمان کاشت بذر را در شکاف ایجاد شده در هر محل به جای یک بذر چندین بذر ریخته می شود .

ساختمان کپه گار ها شبیه ردیف کار های معمولی است در صورتیکه کارنده دارای دستگاه موزعی که قادر است به جای یک دانه چند دانه داخل لوله سقوط کند و از قسمت های زیر تشکیل شده است.

1-شاسی

2- مالبند

3-چرخ های حامل

4- صندوق یا مخزن بذر

5- سوراخ های خروجی

6- بهم زن ها

7- مقسم ها

8- دستگاه انتقال حرکت

9- لوله های سقوط

10- شیار باز کن ها

11- وسایلی که روی دانه را می پوشانند

12- وسایل تنظیم کننده

13- کلاج

14-خط کش یا مارکتقسیم بندی بذر کار های کپه ای :

بذر کار های کپه ای را به دسته تقسیم بندی می کنند

الف)از لحاظ تعداد ردیف کاشت که خود شانل سه دسته اند :

1-بذر کار های کوچک یک ردیف یا دو ردیفه که بوسیله نیروی انان به کار می افتد و اکثرا در سبزی کاری و مزارع آزمایشی مورد استفاده قرار می کیرد

2-بذر کار های متوسط3 و 4 ردیفی که بو سیله حیوان یا از طریق اتصال سه نقطه تراکتور به کار می افتد و برای مزارع نسبتا بزرگ مورد استفاده قرار می گیرد

3- بذر کار های بزرگ که از 5 ردیف بیشتر دارند و به وسیله تراکت.ر به کار می افتد و در زراعت ها و مزراع بزرگ مورد استفاده قرار می گیرند .

ب) از لحاظ تجهیزات ضمن عمل بذر کاری عمل کود پاشی را نیز انجام می دخد که به این نوع بذر کار ها بذر کار مرکب می گویند .بذر کار های مرکب یا بذر کار های کپه ای توام با کود پاش:

این بذر کار ها به ازاء هر صندوق بذر یک مخزن برای کود دارند . معمولا جعبه کود بزرگ تر از جعبه بذر است چون مصرف کود نسبت به بذر بیشتر می باشد . وسایل توزیع کود شبیه وسایل توزیع بذر می باشد و گاهی کود به طور مسلسل ریخته می شود .البته باید متذکر شد کود هایی که توسط این نوع بذر کار ها پخش می شوند از نوع کود شیمیایی است.
www.shamiz.ir

ب:ماشین های کاشت سیب زمینی:

کاشت سیب زمینی با دست کاری پر زحمت که با کندی انجام می گرفت بتابراین ساخت ماشین ها سیب زمینی کار توام با کود پاس یک خدمت ارزشمند به جامعه انسانی شد با این نوع ماشین ها می توان سیب زمینی ها را در فاصله معین روی ردیف در عمق مطلوبی از خاک قرار داد . کود های شیمیایی را هم در کنار و زیر سطح بذر قرار می دهند و روی بذر و کود را می پوشانند . ماشین های سیب زمینی کار ممکن است یک و یا چند ردیف یاشند همچنین ماشینهای سیب زمینی در دو نوع ساخته شده است . ن.ع نیمه خود کار و نوع خود کار . در نوع نیمه خود کار سیب زمینی توسط کار گر به موزع داده و یا در لوله سقوط انداخته می شود ولی در نوع خود کار توسط ماشین این عمل انجام می گیرد سرعت کار ماشین های کاشت سیب زمینی به عوامل زیر بستگی دارد :

1-سرعت گار گر :

اگر کارگر با سرعت زیاد تری سیب زمینی ها را به موزع بدهد و یا در لوله سقوط بیندازد به همان نسبت ماشیت توسط تراکتور تند تر حر کت می کند .

2-تعداد کار گر :

بعضی از ماشین های کاشت سیب زمینی کار برای هر ردیف دو صندلی در نطر گرفته اند بنا بر این سر عت کاشت تقریبا دو برابر می شود .

3-فاصله کاشت:

اگر فاصله کاشت بیشتر باشد سرعت ماشین هم بیشتر خواهد بود

4-هموار بودن زمین:

عامل بسیار موثری در کیفیت کارنده است

ساختمان ماشین سیب زمینی کار :

ماشین سیب زمینی کار را معمولا دو یا سه یا چهار ردیفه می سازند و از قشمت های زیر تشکیل شده است :

1-شاسی

2-مخزن سیب زمینی

3-موزع (تقسیم کننده )

4-لوله سقوط

5- شیار باز کن

6-خاک دهنده

7-صندلی

8-چرخ متحرک

9-چرخ حامل

10- مالبند

11-علامت گذار1- شاسی

اسکلت بندی ماشین سیب زمینی کار را گویند و معمولا از ناودانی ها شماره 10 تا 20 تشکیل شده است.

2-مخزن سیب زمینی

سیبزمینی ها برای کاشت در آن ریخته می شود گنجایش آن حدود 40 سانتی متر مربع است.

3-موزع ( تقسیم کننده):

که خود بر سه نو عند : 1-موزع افقی 2-موزع چنگک دار 3-موزع زنجیری پیاله دار

4-لوله سقوط

به سکل استوانه ای است که از حنس پلاستیک ساخته شده و قابل انعطاف است در بعضی از انواع سیب زمینی کار لوله سقوط کاملا عمودی نیست و دارای شیب می باشد تا مانع از ضربه خوردن به جوانه سیب زمینی شود و برای هر ردیف یک لوله سقوط در نطر گرفته شده است .

5-شیار باز کن

از دو صفحه فلزی محکم که از قسمت جلو بهم متصل شده و تشکیل زاویه ای می دهد که عرض شیاری حدود 10 تا 7.5 سانتی متر ایجاد می کند .

6-پوشاننده بذر

بعد از شیار باز کن و لوله سقوط قرار دارد و عمل علاوه بر خاک دادن روی سیب زمینی پشته هم می سازد . نوع دیگر خاک دهند به صورت نهر کن می باشد که در فاصله بین دو ردیف کشت قرار می گیرد .7-صندلی

محل نشستن کار گر در نوع خودکار جهت کنترل سیستم و در نوع نیمه خود کا باری توزیع سیب زمینی تعبیه شده است .

8-چرخ محرک

عامل انتقال ماشین سیب زمینی در مزرعه و به حرکت در آوردن سیستم توزیع.

9-چرخ حامل

در بعضی از انواع چرخ حامل نبز می باشد .

10- مالبند

اتصال دهند بین نیروی کششی و ماشیت است و معمولا از جهات افقی و عمودی و طولیقابل تنظیم است .

11- علامت گذار

12-در بعضی از ماشین های سیب زمینی کار وجود دارد .ماشین های نشاءکار:

نشا کار ها یکی دیگر از ماشین های مهم کاشت است که با این ماشین ها می توان گیاهانی که در خزانه کاشته شده بیرون آورده و در زمین اصلی کشت نموده مثل گوجه فرنگی ، توتون ، برنج ، بادمجان . کلم و کاهو و غیره.

ساختمان یک ماشین نشا کار از قسمت های زیر ساخته شده است :

1. شاسی : اسکلت بندی ماشینی است که تمام قطعات دستگاه روی آن نصب شده است.

2. مخزن یا جعبه : در مخزن نشا ها در آن چیده می شود و سپس در اختیار موزع قرار می گیرد .

3. صندلی : محلی است که نشا کار روی آن مستقر می شود

4.کفش شیار باز کن : با عبور از میان خاک شیاری جهت کشت نشا باز می کند . عرض و عمق شیار به طرح کفشک بستگی دارد .

5. موزع: برای توزیع صحیح نشا ها می باشد بعضی از نشا کار ها با دست نشا را در شیار باز شده می کارند و خاک دور آن را فشار می دهند و بعضی دیگر نشا توسط دست به مقسم داده می شود که این موزع ها به شکل های مختلف ساخته می شوند برخی موزع ها وی شکل هستند و تحت فشار فنری قرار گرفته اند و هر یک به شکل نگهدارنده ای انجام وظیفه می کنند و کارگر نشا کار نشا را در هر یک از انبرک قرار داده تا در ردیف خودش کاشته شود البته هر نگهدارنده نشا دارای یک پوشش لاستیکی است تا از صدمه به نهال نشا جلوگیری شود . بیشتر موزع ها به دو نوع ساخته شده اند :

الف)موزع صفحه لاستیکی یا پلاستیکی :

تشکیل شده از دو صفحه مدور که می تواند حول محوری بچرخد این دو صفحه طوری مقابل هم قرار دارند که با هم زاویه تشکیل می دهند کار گر نشا را از ریشه گرفته و ساقه و برگ را در بین این دو صفحه پلاستیکی قرار داده و نشا توسط صفحه تا نزدیکی سطح زمین حمل می شود و سپس این دوصفحه از هم باز شده و نشا در شیار قرار می گیرد .

ب)موزع وی مانند :

این نوع مقسم ها به صورت چنگالی است که وارد صندوق نشا ردیف خود شده و با دهانه چنگالی مانند خود چند نشا را گرفته و با خود حمل و می کارد البته در این یک نفرنشا ها را در صندوق ردیف می کند .

1-پوشاننده یا چرخ های فشار دهند :

به صورت دو چرعخ مایل در دو طرف نشا قرار می گیرند و خاک اطراف نشا را محکم می کنند

2-مخزن آب :

در بعضی از ماشین های نشا کار برای آبیاری نشا های کاشته شده مخزنی که مجهز به یک شیر است روی دستگاه نصب می کنند تا به این وسیله نهال را آبیاری کند.نکهداری و تعمیر ماشین های کاشت:


مهمترین عامل مخب کننده این ماشین ها رطوبت است که باعث زنگ زدگی در قسمت های مختلف از جمله مخرب ها است و چون کود شیمیایی خاصیت جذب رطوبت را دارند زودتر به فرسودگی می افتند لذا در پایان کار باید موزع ها را تمیز کرد . محور های موزع ها را که در اثر کار نکردن کمی گیر می کنند باید با حرکات ملایم و روغن کاری مفصل ها رفع عیب کرد تا به آسانی کار کند . همچنین تمام قسمت هایی را که احتیاج به گریس دارند گریس کاری کرد توصیه می شود از کتابچه راهنمای ماشین استفاده نمود.

 

www.shamiz.ir

نظرات() 
Cialis canada
دوشنبه 3 تیر 1398 02:54 ق.ظ

You've made your point extremely well.!
cialis generico lilly cialis rckenschmerzen generic cialis in vietnam cialis side effects cialis preise schweiz cialis dosage amounts cialis e hiv tadalafil 10 mg canada discount drugs cialis cialis 200 dollar savings card
http://bercnoreph.strikingly.com/
یکشنبه 2 تیر 1398 10:59 ق.ظ

This is nicely expressed! .
cialis dosage amounts cialis in sconto cialis venta a domicilio cialis sale online order cialis from india cialis cipla best buy cialis side effects dangers cialis 20mg prix en pharmacie tarif cialis france cialis vs viagra
http://graphinrof.strikingly.com/
شنبه 1 تیر 1398 03:25 ق.ظ

This is nicely said! !
cialis free trial cost of cialis cvs cialis professional yohimbe cialis generico online tadalafil 10 mg cialis soft tabs for sale cialis e hiv cialis para que sirve how much does a cialis cost enter site very cheap cialis
http://peysilmu.strikingly.com/
جمعه 31 خرداد 1398 11:21 ق.ظ

Whoa lots of superb information.
cialis cipla best buy no prescription cialis cheap cialis daily new zealand cialis alternative acheter cialis meilleur pri buy cialis cheap 10 mg generic cialis 20mg tablets dosagem ideal cialis cialis official site enter site very cheap cialis
http://longhandpo.strikingly.com/
پنجشنبه 30 خرداد 1398 06:46 ب.ظ

Kudos. I appreciate this!
cialis generique 5 mg buying cialis overnight generic cialis review uk cialis para que sirve cialis dose 30mg we use it 50 mg cialis dose buy cialis online cheapest cialis generique cialis online achat cialis en europe
http://freescoste.strikingly.com/
پنجشنبه 30 خرداد 1398 12:27 ق.ظ

Thanks a lot. I like this.
calis canadian drugs generic cialis interactions for cialis tesco price cialis buy name brand cialis on line ou trouver cialis sur le net no prescription cialis cheap buy cialis sample pack buying cialis in colombia how to buy cialis online usa
http://bicapo.strikingly.com/
چهارشنبه 29 خرداد 1398 07:44 ق.ظ

Thanks a lot! Ample tips!

cialis lowest price cialis 200 dollar savings card cialis for sale in europa if a woman takes a mans cialis cialis australia org generic cialis in vietnam cialis prices generic cialis pill online purchasing cialis on the internet achat cialis en europe
http://istagib.strikingly.com/
سه شنبه 28 خرداد 1398 09:18 ق.ظ

Reliable content. Thanks a lot.
cialis flussig cialis tadalafil online cialis 10 doctissimo cheap cialis cialis arginine interactio cialis online nederland enter site 20 mg cialis cost generic cialis levitra buy brand cialis cheap order generic cialis online
http://ovfinrest.strikingly.com/
دوشنبه 27 خرداد 1398 06:12 ب.ظ

Thank you. A lot of content!

cialis kaufen wo viagra or cialis comprar cialis navarr opinioni cialis generico cialis wir preise what is cialis cialis baratos compran uk online cialis cialis et insomni dosagem ideal cialis
Buy generic cialis
دوشنبه 27 خرداد 1398 03:10 ق.ظ

Kudos. Useful information.
cialis in sconto cialis coupons printable cialis savings card online cialis brand cialis generic cialis sans ordonnance cialis online nederland cialis prezzo al pubblico click here cialis daily uk cialis online holland
http://bacsoawoodc.strikingly.com/
شنبه 25 خرداد 1398 11:27 ب.ظ

Appreciate it! Loads of facts.

cialis prices in england buying brand cialis online look here cialis cheap canada cialis price thailand when can i take another cialis how to buy cialis online usa opinioni cialis generico prices on cialis 10 mg cialis kaufen wo cialis with 2 days delivery
Buy cialis online
جمعه 24 خرداد 1398 07:31 ب.ظ

You have made your stand very clearly.!
cialis 20 mg effectiveness purchasing cialis on the internet cialis baratos compran uk cialis diario compra brand cialis nl cialis 30 day trial coupon buy cialis online cheapest what is cialis only here cialis pills cialis pills in singapore
Cialis online
جمعه 24 خرداد 1398 04:56 ق.ظ

You've made your stand quite clearly!.
cialis professional from usa interactions for cialis generic cialis pro cialis authentique suisse cialis generika in deutschland kaufen cialis generico side effects of cialis cialis qualitat cialis mit grapefruitsaft cialis 05
Generic cialis
پنجشنبه 23 خرداد 1398 02:46 ب.ظ

Well voiced without a doubt! .
safe dosage for cialis 5 mg cialis coupon printable viagra cialis levitra cialis 10mg prix pharmaci cialis kamagra levitra tadalafil 5mg cialis preise schweiz cialis tadalafil online cialis taglich generic low dose cialis
http://rememgi.strikingly.com/
پنجشنبه 23 خرداد 1398 01:16 ق.ظ

Nicely put, Kudos.
look here cialis cheap canada cialis venta a domicilio buy online cialis 5mg brand cialis generic cialis taglich click here take cialis cialis coupons comprar cialis 10 espa241a bulk cialis purchase once a day cialis
http://cialisvie.com/
سه شنبه 21 خرداد 1398 05:10 ق.ظ

Nicely put, Kudos.
cialis 5 effetti collaterali buying cialis overnight only now cialis for sale in us cialis 05 viagra vs cialis cialis pills in singapore safe site to buy cialis online only now cialis 20 mg does cialis cause gout generic cialis levitra
cialisvie.com
یکشنبه 19 خرداد 1398 11:52 ب.ظ

Superb stuff. Thank you!
cialis australian price tadalafil tablets cialis 5 mg scheda tecnica cost of cialis per pill cialis canada cialis dosage cialis 20 mg best price cialis cost cialis 5 mg funziona sublingual cialis online
cialisvie.com
شنبه 18 خرداد 1398 06:00 ب.ظ

Reliable material. Regards.
cialis tablets cialis generico en mexico generic cialis with dapoxetine india cialis 100mg cost no prescription cialis cheap tadalafil 10 mg bulk cialis cialis reviews cialis for bph cialis kaufen bankberweisung
Buy cialis
جمعه 16 آذر 1397 03:16 ب.ظ

You revealed that fantastically.
cialis for bph cialis herbs acquistare cialis internet interactions for cialis prix cialis once a da venta cialis en espaa free generic cialis we like it safe cheap cialis tadalafil generic cialis bula
buy cialis pills
پنجشنبه 15 آذر 1397 08:12 ب.ظ

You reported it superbly!
cialis mit grapefruitsaft cialis flussig cialis pills boards cialis tablets australia comprar cialis 10 espa241a 5 mg cialis pharmacie en ligne viagra vs cialis buy cialis online cialis sicuro in linea cialis dosage amounts
Cialis online
پنجشنبه 15 آذر 1397 12:40 ق.ظ

Beneficial posts. Thanks.
look here cialis cheap canada buy cialis online cheapest estudios de cialis genricos cialis savings card generic cialis in vietnam cialis without a doctor's prescription generic for cialis cialis canada on line cialis tablets australia cialis generic availability
Buy cialis online
چهارشنبه 14 آذر 1397 08:37 ق.ظ

Cheers. Great stuff!
cialis coupons cialis generico online we use it 50 mg cialis dose i recommend cialis generico cialis price thailand best generic drugs cialis miglior cialis generico generic cialis review uk cialis canada on line we like it cialis soft gel
Cialis prices
سه شنبه 13 آذر 1397 09:04 ب.ظ

Wow lots of very good knowledge.
cialis cost canada discount drugs cialis brand cialis nl purchase once a day cialis cialis 05 link for you cialis price click here to buy cialis link for you cialis price cialis e hiv cialis kamagra levitra
Cialis online
سه شنبه 13 آذر 1397 10:13 ق.ظ

Whoa quite a lot of superb tips.
ou trouver cialis sur le net order generic cialis online generico cialis mexico buy cialis uk no prescription can i take cialis and ecstasy we like it cialis price cialis generico online cialis kaufen bankberweisung cialis dosage amounts how does cialis work
Buy cialis
دوشنبه 12 آذر 1397 10:27 ب.ظ

Truly lots of great tips!
cialis daily new zealand recommended site cialis kanada brand cialis nl enter site 20 mg cialis cost opinioni cialis generico cialis 20 mg effectiveness cialis en 24 hora interactions for cialis cialis prezzo al pubblico cialis australian price
Cialis online
دوشنبه 12 آذر 1397 09:43 ق.ظ

Thanks! I value this.
cialis purchasing india cialis 100mg cost cialis great britain i recommend cialis generico generic low dose cialis tadalafil cialis patent expiration cialis generico milano cialis 10 doctissimo cialis wir preise
buy cialis online best price
یکشنبه 11 آذر 1397 09:54 ب.ظ

Many thanks! I value this!
look here cialis order on line cialis ahumada get cheap cialis achat cialis en europe we like it cialis price cialis lilly tadalafi if a woman takes a mans cialis cialis prices buy cialis online achat cialis en europe
Buy generic cialis
یکشنبه 11 آذر 1397 09:04 ق.ظ

Thanks, A good amount of stuff.

cialis generic availability safe dosage for cialis generic cialis review uk cialis prices click here cialis daily uk achat cialis en suisse achat cialis en itali cialis canadian drugs precios de cialis generico cialis pills price each
buy cialis online cheap
شنبه 10 آذر 1397 10:06 ب.ظ

Thank you, I like this!
generic cialis at the pharmacy generic cialis at walmart best generic drugs cialis sialis cialis wir preise how does cialis work cialis 05 calis acquistare cialis internet cialis generico
buy cheap cialis in canada
شنبه 10 آذر 1397 08:50 ق.ظ

Thanks! Quite a lot of forum posts.

cialis professional yohimbe we choice cialis pfizer india price cialis wal mart pharmacy cialis online napol wow look it cialis mexico buy cialis uk no prescription buy cialis sample pack we recommend cialis info cialis rckenschmerzen cialis 5mg
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :