تبلیغات
علوم دامی , جیره غذایی گاو, بهداشت دام و طیور , پرورش بلدرچین, پرورش صنعتی دام - فرار از سایه

علوم دامی , جیره غذایی گاو, بهداشت دام و طیور , پرورش بلدرچین, پرورش صنعتی دام

دوشنبه 9 فروردین 1389

فرار از سایه

نویسنده: شیما   

 

منبع : www.shamiz.ir

گیاهان برای دوری از چتر سایه انداز همسایگان خود، می توانند به کارهای چشم گیرتری دست بزنند. برای مثال، نخل استیلت (socratea exorthiza) ساقه ای دارد که مانند شخصی که عصا زیر بغل دارد، بر ریشه های عصا مانند گیاه تکیه دارد و اغلب نیز به طور مستقیم با زمین تماس ندارد. نام معمولی این گیاه نیز به همین ویژگی اشاره دارد. (واوه استیلت به معنای پایه و تکیه گاه است.) از این رو، این گیاه استوایی را می توان نخل پایه دار نامید.
هنگامی که همسایگان نخل پایه دار بر میزان نور دریافتی گیاه تاثیر می گذارند یا به منبع غذایی آن دست درازی می کنند، نخل فرار را برقرار تریجح می دهد و همه ی گیاه به جایی جابه جا می شود که بسیار آفتابی است. برای این جابه جایی ریشه های تکیه گاهی جدید به سوی جای آفتابی رشد می کنند و ریشه های طرف سایه انداز شده,،آرام آرام می میرند. در این رفتار گیاه، به خوبی هدف دار کار کردن را می بینیم.

در جست و جوی غذا
گیاهان در جست و جوی مواد غذایی می توانند خاک پیرامون خود را ارزیابی کنند و به جاهایی سر بکشند که بهترین چیزها در آن جا یافت می شوند. دانشمندان به تازگی برای گیاهان آزمون های هوشی را سامان داده اند که به کمک آن ها می توان دریافت گیاهان در کندوکاو پرامون شان تا چه اندازه ای خردمندانه کار می کنند. آنان با کاشتن گیاهان در خاک ناهمگون، یعنی خاکی که قطعه های آن از نظر کیفیت مواد غذایی با هم تفاوت دارند، هوش گیاهان را می سنجد.
پیچک باغی (glechoma hederace) توجه گیاه شناسان را به خود جلب کرده است. این گیاه همان طور که روی زمین می خزد، در دو بعد رشد می کند. هر جا که مناسب باشد، از ساقه زیر زمینی آن ریشه هایی به سوی زمین و ساقه هایی به سوی بالا پدید می آیند. وقتی گیاه در خاک مرغوبی قرار گیرد، انشعاب و شاخ و برگ بیش تری تولید می کند. هم چنین، توده هایی از ریشه پدید می آورد تا با سرعت بیش تری از خاک قطعه ای که در آن می روید، بهره برداری کند. اما هنگامی که این گیاه خزنده در قطعه ی فقیرتری قرار می گیرد، با سرعت بیش تری گسترش خود را به بیرون از آن قطعه ، پیش می برد تا به هر گونه ای از آن جا فرار کند. در این حالت، ساقه ی زیر زمینی گیاه نازک تر است و انعشاب کم تری دارد.
این تغییر در الگوی رشد باعث می شود، ساقه های هوایی جدید دورتر از گیاه والد شکل گیرند و در محیط تازه ای به جست و جوی مواد غذایی بپردازند. البته، میزان رشد فقط با کیفیت مطلق یک قطعه ارتباط ندارد، بلکه میزان مرغوبیت آن در مقایسه با قطعه های پیراون نیز برای گیاه مهم است. در واقع، گیاه قطعه ای را به عنوان قطعه ی مرغوب شناسایی می کند که دست کم دو برابر سرشار تر از قطعه های پیرامون باشد. اما پیش از این پاسخ های هوشمندانه، گیاه باید بتواند کیفیت قطعه ای را که در آن می روید بسنجد.
دو پژوهشگر انگلیسی ونی را در گیاه رشادی (arabidopsis) کشف کرده اند که به ریشه ها این توانایی را می دهند که برای پیدا کردن قطعه های سرشار از نیترات و نمک های آمونیوم، خاک را بچشد. فراورده ی این ون به ریشه ها امکان می دهد به جای جست و جوی تصادفی و پر هزینه، به سوی مواد غذایی رشد کنند. این دو پژوهشگر برای شناسایی ون هایی که ممکن است در این کار دخالت داشته باشند، جهش یافته های گوناگونی از رشادی را پرورش دادند تا سرانجام جهش یافته ای را پیدا کردند که نمی توانست با توسعه ی ریشه های جانبی از ریشه های اصلی، به جست و جوی نیترات بپردازد. به این ترتیب آنان ونی را کشف کردند که برای شناسایی نیترات ضروری است.

چشایی در گیاهان
ریشه های گیاهان می توانند رفتارهای هوشمندانه تری نیز از خود بروز دهند. در دانشگاه تگزاس، استنلی روکس و کولین توماس آنزیمی به نام آپیراز را بر سطح ریشه ها کشف کردند که به آن ها توانایی می دهد در جست و جوی atp تولید شده از سوی میکروب های خاک، قطعه های گوناگون خاک را مزه مزه کنند. آپیراز به صورت پروتئینی متصل به غشا تولید می شود که بخش دارای فعالیت کاتالیزوری آن به سوی بیرون سلول است. این آنزیم با فعالیت آبکافتی خود فسفات گاما و بتا را از مولکلول atp یا adp جدا می کند. گیاهان به کمک این آنزیم بخشی از فسفات معدنی لازم برای رشد خود را به دست می آورند. این دو پژوهشگر در آزمایشی نشان دادند، گیاهان تراونی که مقدار زیادی آپیراز تولید می کردند، نسبت به گیاهان دیگر، رشد بیش تری داشتند.
مکنده های گیاه سس (cuscuta) نیز برای غارت بهترین گیاه میزبان از حس چشایی بهره می گیرند. این گیاه که توان فتوسنتز کردن ندارد، به گرد ساقه های میزبان می پیچد و برای به دست آوردن مواد غذایی و آب، ساختارهای مکنده خود را درون آن ها فرو می کند. هوش این انگل گیاهی در ارزیابی مقدار انروی که می توان از میزبان به دست آورد و مقدار انروی که برای بهره برداری از آن باید صرف شود، به کمک گیاه می آید.
از لحظه برخورد انگل با گیاه میزبان تا آغاز گرد آوری مواد غذایی از آن، نزدیک ۴ روز است. این زمان برای ارزیابی میزان پرباری میزبان و تصمیم گیری برای تولید پیچ های کم تر یا بیش تر به دور آن، کافی است. پیچ های بیش تر به تولید مکنده های بیش تر و در نتیجه بهره برداری بیش تر از میزبان می انجامند. اما اگر میزبان پربار نباشد تولید پیچ های بیش تر نوعی هدر دادن انروی به شمار می آید.
در دهه ۱۹۹۰ کولین کلی نشان داد راهبردهایی که گیاه سس برای جست و جوی بهترین میزبان به کار می گیرد، با مدل های ریاضی که برای توضیح جنبه های اقتصادی جست و جوی غذا در جانوران ابداع شده بودند، هماهنگی دارند. بنابراین، سس ممکن است زرنگ ترین شکارچی پیرامون ما نباشد، اما در جست و جوی شکار به خوبی جانورانی که می شناسیم، کار می کند.

لامسه در گیاهان
گیاهان گوشتخوار از جمله گیاه دیونه (dionea muscipula) با سرعت شگفت آوری به برخورد حشره ها با کرک های حساس روی برگ هایشان پاسخ می دهند. با واکنش گل قهر (mimosa pudica) به کوچک ترین برخورد آشنا هستید. اما این گیاهان، تنها گیاهانی نیستند که می توانند برخورد را درک کنند. آن ها نسبت به دیگر گیاهان، فقط لامسه نیرومند تری دارند.
گیاهان معمولی برای پاسخ دادن به کشیدهای باد به لامسه نیاز دارند. باد می تواند بر میزان شاخ و برگ در گیاهان اثر منفی داشته باشد. از این رو، گیاهان می کوشند با تقویت بافت های بخش هایی که به نوسان در می آیند، در برابر باد پایداری کنند. البته، هزینه کردن انروی برای بافت ها ممکن است کشاورزان را نگران کند. در یک آزمایش مشاهده شد وقتی گیاه ذرت هر روز به مدت ۳۰ ثانیه تکان داده شود، میزان محصول تا ۳۰ الی ۴۰ درصد کاهش می یابد.
پژوهشگران می خواهند بدانند چگونه پیام لمس، بافت های محکم تری تولید می کند. بیش تر پژوهش های کنونی روی کلسیم متمرکز شده است. هنگامی که گیاهان به سویی کشیده می شوند، یون های کلسسیم از واکوئل ها به درون سیتوزول جریان پیدا می کنند. بیرون رفتن این یون ها ، که تنها یک دهم ثانیه به درازا می کشد، به فعال شدن ون هایی می انجامد که با تقویت دیواره ی سلول ارتباط دارند. تاکنون پنج ون از این ون های لامسه (tch) شناسایی شده اند. یکی از این ون ها، رمز ساختن پروتئین کالمودولین را در خود دارد که حسگر اصلی کلسیم در گیاهان و جانوران است. در سال ۱۹۹۵ جانت برام چهارمین ون لامسه (tch۴) را کشف کرد که آنزیمی به نام زیلوگلوکان اندوترانس گیکوزیلاز را رمز می دهد. این آنزیم روی دیواره ی سلولی گیاهان اثر می گذارد و با تغییرهایی که در اجزای اصلی سازنده ی آن ها پدید می آورد، بر قدرت و استحکام آن ها می افزاید.

نظرات() 
chocolate
دوشنبه 10 اردیبهشت 1397 02:19 ب.ظ
I just like the helpful information you provide in your articles.
I'll bookmark your weblog and take a look at again right here regularly.
I'm quite certain I'll be informed lots of new
stuff proper here! Best of luck for the next!
marijuana
دوشنبه 7 اسفند 1396 08:03 ب.ظ
این وبسایت... چطور می توانم بگویم؟ مربوط!!
در نهایت چیزی پیدا کردم که به من کمک کرد. خیلی ممنون!
battleborn tap cheats
دوشنبه 2 بهمن 1396 10:09 ب.ظ
I’m not that much of a internet reader to be honest
but your sites really nice, keep it up! I'll go ahead and bookmark your website to
come back down the road. Many thanks
Annie
جمعه 17 آذر 1396 05:19 ق.ظ
Hi this is kinda of off topic but I was wanting to know if blogs use WYSIWYG editors or if you
have to manually code with HTML. I'm starting a blog soon but have no coding knowledge so I wanted to get guidance from someone
with experience. Any help would be enormously appreciated!
foot problems
شنبه 18 شهریور 1396 03:52 ب.ظ
Hey there! Would you mind if I share your blog with my myspace group?
There's a lot of folks that I think would really appreciate your content.
Please let me know. Many thanks
foot pain burning
سه شنبه 6 تیر 1396 10:48 ب.ظ
Hello i am kavin, its my first time to commenting anywhere,
when i read this piece of writing i thought i could also create comment due to this brilliant paragraph.
http://derek3sanford6.exteen.com
پنجشنبه 21 اردیبهشت 1396 09:03 ب.ظ
These are really enormous ideas in concerning
blogging. You have touched some nice things here.

Any way keep up wrinting.
BHW
دوشنبه 28 فروردین 1396 04:17 ب.ظ
It's great that you are getting ideas from this post as well
as from our argument made here.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :