تبلیغات
علوم دامی , جیره غذایی گاو, بهداشت دام و طیور , پرورش بلدرچین, پرورش صنعتی دام - ژنتیك و تغذیه شترمرغ

علوم دامی , جیره غذایی گاو, بهداشت دام و طیور , پرورش بلدرچین, پرورش صنعتی دام

چهارشنبه 4 فروردین 1389

ژنتیك و تغذیه شترمرغ

نویسنده: شیما   

 

منبع : www.shamiz.ir

Ostrich Genetics and Nutrition‏
By: Fiona Benson, Blue Mountain‏ ‏International‏

یكی از مهمترین عناصر كشاورزی و پرورش دام، برنامه های بهبود ژنتیكی است. در مورد شترمرغ تنها بهبود صورت گرفته ‏حدود صد سال پیش انجام شد. درآن زمان برخی از آفریقای جنوبی ها پرندگانی را از آفریقای شمالی به منظور بهبود كیفیت ‏پر خریداری كردند. در طول 15 سال اخیر مقدار قابل توجهی پرنده در سطح بین المللی معامله شده اند. تا كنون پرها و قد دو ‏متری پرنده به عنوان ارزش مطرح شده اند.

بازرگانان پرندگانی را كه دارای خصوصیات متفاوتی بوده اند فروخته اند خصوصیاتی مانند:
‏• پوستهای سیاه آفریقایی تنها نوع قابل پذیرش بوده است.
‏• پرندگان آبی رنگ، گوشت بهتری دارند.
‏• پرندگان قرمز خلق و خوی بدتری دارند.
‏• پوستهای پرندگان آبی رنگ بی مصرف می باشد.

این خصوصیات و فرضیات بر اساس شواهد و مدارك اندك و یا بی هیچ مدركی بدست آمده اند. سپس از چندین نام قرار دادی ‏و ظاهری كه در فعالیتهای مختلف بوجود آمده اند استفاده شد. مانند:
‏• آبی های برتر نامیبیایی
‏• آبی های برتر تگزاس
همچنین از عباراتی به منظور تسهیل درامر فروش و ترغیب خریداران استفاده شد. در اینچنین تجارتی هیچ ركورد عملكردی ‏وجود نداشت و خریداران نمی توانستند پرندگانی را بخرند كه از پیشینه ژنتیكی آن مطلع بودند. وقتی من در سال 1997 به ‏انگلستان برگشتم و پس از آنكه در صنعت شترمرغ مشغول شدم، به دنبال یافتن پرندگان آبی و قرمز بودم زیرا در آفریقای ‏جنوبی فقط پرندگان سیاه داشتیم. وقتی با پرندگانی مواجه شدم كه به عنوان پرندگان آبی و قرمز فروخته شده بودند، خیلی ‏تعجب كردم، زیرا دراغلب موارد آنها از پرندگان سیاه من هم كوچكتر بودند.
این اولین تجربه من در جهت درك این موضوع كه برنامه های تغذیه ای متفاوت اثرات معنی دار متفاوتی دارند و این واقعیت كه ‏تا زمانی كه عوامل تغذیه ای در معادلات منظور نشوند، تشخیص اینكه كدام نژاد از دیگری بهتر عمل می كند، غیر ممكن است ‏بود. تا زمانی كه به عوامل تغذیه ای توجه نشود دیدن عملكرد واقعی ژنتیكی غیر ممكن خواهد بود. این تجربه بود كه باعث ‏شد در زمینه تغذیه شترمرغ شروع به تحقیق كنم كه باعث همكاری من با ‏Blue Mountain‏ شد. این بولتن بر اهمیت تغذیه و ‏مدیریت تاكید دارد و اینكه چگونه می توان رابطه آنها را با برنامه های بهبود ژنتیكی برقرار كرد.

شركت ‏Blue Mountain‏ عوامل مدیریتی موثر بر تولید را به صورت زیر بیان می دارد:
‏1. تغذیه تولید
‏2. مدیریت جیره تولید
‏3. مدیریت مزرعه ای تولید
‏4. ژنتیك تولید

دلیل این امر این است كه اگر شماره یك یعنی تغذیه تولید منظور نشود،مدیریت جیره و مدیریت مزرعه اهمیت اندكی خواهند ‏داشت. عملكرد ژنتیك توارثی نیز نمی تواند خود را نشان دهد. برعكس حتی با داشتن بهترین تغذیه، اگر مدیریت جیره و ‏مدیریت مزرعه ضعیف باشند، باز هم نمی توان برنامه بهبود ژنتیكی مطلوب و معنی داری داشت.

تغذیه تولید
خلاصه ای از تمامی عناصر مورد نیاز برای جیره های تولیدی در بولتن شماره 83 آمده است. این بولتن در باره تاثیر تغذیه بر ‏عملكرد ژنتیكی به بحث می پردازد. بخصوص این موضوع در مورد تولید شترمرغ و به دلیل جیره های بیاندازه ضعیف در نقطه ‏نقطه جهان مهم می باشد. بولتن های قبلی به وضوح این موضوع را ثابت كرده اند.

توانایی تولید گوشت در شترمرغ
بولتن شماره 81 نشان می دهد كه چگونه منحنی میانگین رشد قابل قبول فعلی زیر آن چیزی است كه در مورد سایر گونه ها ‏وجود دارد. بولتن همچنین نشان می دهد كه پرندگانی كه به آنها جیره هایی كه فقط به منظور تولید شترمرغ داده شده، به ‏میزان 50% بیشتر نسبت به آنچه در حال حاضر مورد قبول است رشد خواهند داشت.

اثرات كیفیت پوست شترمرغ، سن و یا تغذیه
بولتن شماره 79 اثرات تغذیه و عوامل مدیریتی را بر سن رشد فولیكولهای پوست نشان میدهد. بولتن ثابت می كند كه كیفیت ‏قابل قبول را می توان ماهها زودتراز آنچه فعلا حاصل می شود، بدست آورد.

سلامت شترمرغ و سوء تغذیه
بولتن شماره 86 دوباره ثابت می كند كه تاثیر تغذیه بر رشد عقب افتاده در حال حاضر در صنعت شترمرغ وجود دارد.

تغذیه و سلامت

بولتن شماره 80 عوامل مختلفی را در بر می گیرد كه تاثیر تغذیه بر توسعه اندامها و بخصوص توسعه اندامهای تولید مثلی ‏راثابت می كند. همچنین تاثیر بر كیفیت جوجه تمامی عوامل فوق، عوامل مهمی در هر مبحث بهبود ژنتیكی را تشكیل می ‏دهند. بعنوان مثال:
‏• اگر توسعه اندام تولید مثلی در اثر تغذیه ضعیف به خطر بی افتد، چگونه یك پرورش دهنده شترمرغ می تواند به توانایی ‏ژنتیكی حیوان دست یابد؟ این موضوع توسط محققین آفریقای جنوبی در مقالات گزارش شده، فقط 45-60% جوجه های ‏حاصل از تخم ها زنده می مانند و نیز وزن زنده، حداقل میزان برای زنده ماندن می باشد. همچنین وزن لاشه هم حداقل وزن ‏قابل تحصیل شترمرغ است.
‏• این موضوع را به خاطر بسپارید: كبد خون را تصفیه می كند، مواد زاید داخلی و خارجی را متابولیز می كند صفرا را سنتز می ‏كند، بسیاری از آنزیمها و پروتئینها را برای عملكردهای بدن می سازد. همچنین باعث تشكیل زرده می شود. همچنین در ‏بسیاری از فعالیتهای متابولیكی مانند سوخت و ذخیره كربوهیدراتها نقش دارد.بنابراین اگر با مشكلات متعدد كبدی مواجه ‏باشیم چگونه می توان جوجه هایی دارای مواد مغذی كافی داشت و چطور می توان قدرت و سلامت جوجه در آوری را بیمه ‏كرد؟
‏• اگر جوجه ها رشد كافی نداشته باشند، شواهد نشان می دهد كه اثرات ژنتیكی حقیقی را نمی توان معین كرد. شركت ‏پیامهای زیادی را به منظور كمك دریافت می كند و اكنون مشاهده می كنیم از جیره های متفاوتی در كشورهای مختلف ‏استفاده می شود. با دانستن این موضوع كه فرمولهای ‏B.M‏ شامل سطوح معنی دار بالاتری از مواد مغذی می باشد، ما ‏سیستم ارزیابی تغذیه ای برای پرورش دهندگان طراحی كردیم تا به آنان این امكان را بدهد تا بتوانند از این میزان توانایی ‏پرندگانشان را برای تولید، ارزیابی داشته باشند. (شكل 1).اصول كلی این سیستم رتبه بندی تغذیه ای بر این اساس است كه امروزه جوجه هایی با داشتن اعضای نارس و توسعه ‏نیافته بدنیا می آیند. این امر شاهد و گواهی برتغذیه ناكافی مادران توسط پرورش دهندگان است كه باعث می گردد كبدهای ‏زرد روشن و در نتیجه تخمهایی فاقد مواد مغذی كافی داشته باشند. همچنین از شواهد این امر وجودتنوع و تفاوت در كیسه ‏های زردجوجه های از تخم در آمده است.
من با برخی از دامپزشكان صحبت كرده ام آنان هرگز جوجه های از تخم در آمده ای همراه با تولید صفرا ندیده بودند كه این امر ‏بسیار حیرت آور است و دلیلی بر این امر است كه بسیاری از آنان حتی این نشانه های سوء تغذیه را نمی شناسند. بسیار ‏مهم است كه در كیسه زرده، صفرا را به عنوان یكی از ضروری ترین عناصر كمكی به هضم كیسه زرده مشاهده كنیم. ‏همچنین تنوع و تفاوت بسیاری نیز در اندازه و میزان رشد و توسعه سایر اندامهای اصلی مشاهده می كنیم.
واضح است كه اگر جوجه هایی با داشتن اندامهایی متولد شوندكه به خوبی عمل نمی كنند، در مقایسه با جوجه هایی كه ‏اندامهای سالم و قوی دارند، رشد كندی خواهند داشت.

پرنده كلاس 6
پرنده ای است كه به مدت شش ماه با جیره های ‏B.M‏ تغذیه شده است. برای پرورش دهندگان این فرصت خوبی برای بهبود ‏سطوح مواد غذایی است میزان تاثیر بر تولید وكیفیت جوجه به طور معنی داری متفاوت می باشد و بسته به سابقه تغذیه ای ‏قبل از شروع تغذیه با جیره های ‏B.M‏ و سطوح بالای مواد مغذی می باشد. در پرندگان كشتاری عموما مدت 6 ماه به منظور ‏مشاهده تاثیر كامل جیره های ‏B.M‏ و رسیدن به مزایای حاصل از تكنولوژی ‏MQSL‏ ( كیفیت گوشت/ عمر مفید) زمان لازم ‏است.

پرنده كلاس 5
پرنده ای است كه حد اقل به مدت 2 سال با جیره های ‏B.M‏ تغذیه شده است. با داشتن این فرصت زمانی، پرورش دهندگان ‏فرصت خواهند داشت تا بتواند مواد مغذی لازمه را به تخم ها انتقال دهند. اگر چه این امر بستگی به سابقه تغذیه ای دارد. در ‏موارد زیادی ممكن است اعضای تولید مثلی خوب توسعه نیافته باشند.در مجموع اگر برنامه های تغذیه ای پیشین بسیار ‏ضعیف بوده باشند، باعث بوجود آمدن خسارات دائمی شده اند.

پرنده كلاس 4
پرنده ای است كه از زمان تخم درآمدن با جیره های ‏B.M‏ تغذیه شده است. ممكن است این پرندگان با داشتن جیره های با ‏ارزش غذایی بالا از روز اول بتوانند رشد قابل قبول خوب و اندامهای كاملی داشته باشند.

پرنده كلاس 3
پرنده ای است كه حاصل جوجه در آوری پرنده ای از كلاس 5 یا 6 باشد. این پرندگان حاصل از تخمی هستند كه مواد مغذی به ‏خوبی به آن انتقال یافته است. این جوجه ها در زمان از تخم در آمدن قوی می باشند و ضریب تبدیل خوبی از روز اول دارند.

پرنده كلاس 2
پرنده ای است كه حاصل از تخم های پرنده های كلاس 3 یا 4 می باشد. این پرندگان حاصل از والدینی هستند كه قابلیت ‏خوبی برای انتقال مواد مغذی لازم به تخم ها یشان داشته و همچنین اعضای تولید مثلی خوبی داشته اند.

پرنده كلاس 1
پرنده ای است كه حاصل از پرنده های 1 یا 2 می باشد. این مرحله ای است كه وراثت ژنتیكی می تواند با تمامی توانائیش ‏خود را نشان دهد. بهبود و پیشرفتهای خوبی در عملكرد خوك، طیور، لبنیات و سایر دامها در طول 30 و 40 سال گذشته حاصل ‏شده است. این امر در نتیجه تركیب بهبود در وضعیت تغذیه، توانایی تشخیص وضعیت ژنتیكی و نیز سیاست حذف مناسب ‏است كه باعث حذف حیوانات ضعیف از نظر عملكرد ژنتیكی از گله می گردد.

شكل 2


جداول هدف تولید كه در انتهای بولتن 83 آمده است در صورت همراه بودن و تركیب میانگینهای گله پس از برنامه 5 ساله ‏تغذیه تولید و مدیریت تغذیه تولید، مدیریت تولید مزرعه و اجرای برنامه حذفی گله، قابل حصول خواهد بود. برنامه حذفی گله ‏به منظور مشخص كردن پرنده های مولدی كه عملكرد خوبی ندارند و پرنده های مولدی كه جوجه های با رشد ضعیف تولید ‏می كنند، ضروری می باشد. اگر برنامه منظم ادامه یابد، در پایان سال دهم پیش بینی می شود ضریب تبدیل فعلی، با ‏افزایش میانگین پس از برنامه 5 ساله، به نصف كاهش یابد.
دلایل دیگر مبنی بر اینكه برنامه های فعلی عملكرد خوبی ندارند این واقعیت است كه در طی 100 سال گذشته پرورش ‏شترمرغ، هیچ بهبود عملكردی حاصل نشده است و یا در طول یك دهه ای كه پرورش شترمرغ به خارج از آفریقا كشیده شده ‏است، هیچ پیشرفتی ملاحظه نشده است. در حقیقت چقدر می توان این كاهش عملكرد را تحمل كرد؟ این امر نتیجه تاثیر ‏سیستم تغذیه ای م یباشد كه جیره هایی پائین تر از نیازهای غذایی شترمرغ ها پیشنهاد می كرده است. تمامی عواملی ‏كه بالا ذكر شده به وضوح نشان می دهند كه تا زمانی كه عوامل تغذیه ای مورد توجه قرار نگیرند، تعیین توانایی ژنتیكی حیوان ‏غیر ممكن می باشد.

مدیریت تغذیه تولید
هر برنامه تغذیه تولیدی می باید همراه با مدیریت تغذیه تولید باشد. این موارد در بولتن شماره 84 فهرست شده اند.
تمامی پرورش دهندگان دام های تولیدی كه كارشان سود دهی دارد، دامهایشان را با جیره هایی دارای استانداردهای بالای ‏مدیریت تغذیه ای، تغذیه می كنند. هنوز كشاورزانی دیده می شوند كه شترمرغ هایشان را روز ی یك بار و یا هر 3 یا 4 روز یك ‏بار تغذیه می كنند. مقاله تحقیقی كه در كنگره جهانی شترمرغ در سال 2002 منتشر شد، ذكر كرد كه برخی كشاورزان پرنده ‏هایشان را هفته ای 3 مرتبه تغذیه می كنند. این كشاورزی تولیدی دام نیست. شترمرغها بسیار نسبت به طعم و بو حساس ‏هستند و غذا دهی غیر مستمر باعث كاهش خوراك آنها می گردد. این امر بر ضد اصول صحیح تغذیه ای عمل می كند. اگر ‏غذا را كنار بگذاریم، هنوز با كمبود بسیار زیاد ویتامینها مواجه هستیم كه هر روزی كه غذا بماند و مصرف نشود، مقدار بیشتری ‏ویتامین كاهش می یابد. قبل از اینكه از فرمولهای ‏B.M‏ استفاده كنیم و یا حتی از آن آگاه باشیم، من پرندگانم را روزی 3 بار ‏تغذیه می كردم. به یاد می آورم كه افرادی كه شترمرغ های مرا به كشتارگاه حمل می كردند، باور نمی كردند كه شتر مرغ ‏می تواند در چنین آب و هوایی هم به این خوبی عمل كند. آنها همچنبن قادر نبودند پرندگان زیادی را در كامیون بار بزنند زیرا ‏پرندگان از میانگین هم سنهایشان بزرگتر بودند.
اخیرا در جلسه ای، كشاورزی گزارش داد كه شروع به پرورش حیوانات بر اساس كتابی با نام " مطالعه تغذیه تولید شترمرغ" ‏كرده است. او می گفت كه بطور چشمگیر و سریعی بهبود عملكرد را مشاهده كرده است. این تجارب اهمیت استانداردهای ‏بالای تغذیه و نیز توانایی بهبود عملكرد را ثابت می كند.

مدیریت مزرعه ای تولید
در طی سالهای متمادی مزارعی را با داشتن سطوح بالای استاندارد مدیریت تغذیه و مزرعه دیده ام، اما به دلیل ضعف تغذیه ‏نتوانسته بودند به نتایج مطلوب دست یابند.
مدیریت تولید مزرعه همچنین شامل استانداردهای بالای ركوردگیری نیز می گردد. پی گیری و دنبال كردن عملكرد فرزندان به ‏منظور مشخص كردن كیفیت ژنتیكی مولدین نیز از موارد ضروری می باشد. برخی از ژنوتیپ ها وجود دارند كه هیچگاه منجر به ‏تولید پرندگان با كیفیت بالا نمی گردند.
چند سال قبل محققی از آفریقای جنوبی به من گفت كه كشاورزان آفریقای جنوبی تا زمانی كه اساس ژنتیكی بهبود نیابد ‏قادر به افزایش تولید در نتیجه بهبود تغذیه نخواهند بود.
جالب است برخی از پیشنهاداتی را كه بازدیدكنندگان از مزرعه ام به من دادهاند ذكر كنم:
‏• فكر نمی كردم نژاد سیاه آفریقایی بتواند به این رشد برسد.
‏• این پرندگان ژنوتیپ معمول را ندارند زیرا ژنوتیپهای معمولی نمی توانند تا این حد رشد كنند.
‏• من هیچ گاه پرندگانی با این همه ماهیچه ندیده بودم
‏• حتما شما با ژنوتیپ های برتر كار كرده اید
گله من حاصل از مولدهای تجاری معمولی بوده كه پرندگانی به منظور كشتار روانه بازار می كرد كه این امر نشان می دهد كه ‏این پرندگان، پرندگان خارق العاده ای از نظر ژنتیكی نبوده اند.
بر من آشكار شد كه ابتدا می باید تغذیه تولید را به نحو مطلوب داشت و سپس به دنبال مشخص كردن ژنوتیپ های برتر بود. ‏واضح است كه هنگامی كه رشد جوجه ها كند است و توسعه اندامها به خوبی صورت نگرفته باشد، كیسه زرده مواد مغذی ‏لازمه را نداشته باشند و مشكلاتی از این قبیل، مشاهده پتانسیل ژنتیكی واقعی غیر ممكن خواهد بود. جوجه ای كه زمان ‏شروع را از دست بدهد مهمترین دوره تبدیل مواد غذایی را از دست خواهد داد.

نرم افزار پیگیری عملكرد
B.M‏ برنامه نرم افزاری مدیریت مزرعه را منتشر كرده كه به منظور مشاهده و پیگیری عملكرد فرزندان طراحی شده است. این ‏برنامه افزایش وزن، میزان مصرف خوراك، ضریب تبدیل، هزینه های خوراك و بسیاری موارد دیگر را پیگیری و دنبال می كند. این ‏برنامه ما را قادر می سازد تا بتوانیم حیوانات را در گروههای متفاوت و نیز در پن های متفاوت دنبال كنیم و توانایی مشخص ‏كردن پرنده های مولدهای مختلف را به ما می دهد، حتی اگر آنان در پن واحدی به عنوان فرزندان حاصل از سایر مولد ها ‏پرورش یافته باشند. اگر تخم ها و یا جوجه ها فروخته شوند، خریدا ر می تواند عملكرد فرزندان را به پرورش دهنده اولیه ‏گزارش دهد و به ما این امكان را می دهد تا قبل از خرید آن 30 مرتبه به آن دسترسی داشته باشیم. این برنامه ابزاری ضروری ‏در یك برنامه اصلاحی می باشد.

نتیجه گیری
اگر هنوز مولدین شما تخم هایی با وزن كم می گذارند، تخمگذاری با تاخیر دارند، وزن تخم ها متفاوت می باشد، نرخ تبدیل ‏تخم به جوجه پایین است، در انتهای فصل جوجه هایی ضعیف دارید، نرخ مرگ و میر جوجه ها بالاست، اینها همگی علائم ‏كمبود مواد مغذی در جیره مولد ها می باشند. اگر چنین كمبودهایی داشته باشیم، مطمئنا پتانسیل ژنتیكی را نمی توان به ‏خوبی مشخص كرد.
اگر جوجه هایی با ناهنجاری از تخم در آمده اند، نرخ رشد كندی دارند، مرگ و میر بالایی وجود دارد، اگر با مشكلات كیسه ‏زرده مواجهید، اینها همگی علائم تغذیه ضعیف مولد ها می باشند. بنابراین واضح است كه جوجه هایی كه نرخ رشد پایینی ‏دارند، نه تنها نمی توانند از زمان ارزشمند تبدیل خوب مواد غذایی استفاده كافی را ببرند بلكه تعیین صحیح توانائی های ‏ژنتیكی پرندگان نیز مقدور نخواهد بود.
اگر پرندگان كشتاری شما از منحنی های رشد 1،2،3 در شكل 3 بولتن شماره 81 پیروی می كنند، آنگاه واضح است كه تغذیه ‏قادر به تامین شرایط لازم برای نمود پتانسیل ژنتیكی نخواهد بود. به طور كل با توجه به موارد فوق توصیه می كنم اهمیت ‏تغذیه به عنوان پایه و اساس برنامه بهبود ژنتیكی همواره مد نظر قرار گیرد. ‏

نظرات() 
http://xetimne.strikingly.com/
دوشنبه 3 تیر 1398 03:01 ق.ظ

With thanks! I enjoy this!
pastillas cialis y alcoho generic cialis levitra cialis prezzo in linea basso cialis usa cost trusted tabled cialis softabs discount cialis cialis 20 mg cost cialis 20 mg best price cialis venta a domicilio where to buy cialis in ontario
Cialis 20 mg
یکشنبه 2 تیر 1398 11:06 ق.ظ

Kudos. Loads of content!

cialis generico lilly we choice cialis pfizer india cialis 5 mg funziona generic cialis 20mg uk cialis qualitat cialis for daily use prices on cialis 10 mg cialis 05 cialis 100mg suppliers prices on cialis 10 mg
cialis price
شنبه 1 تیر 1398 08:27 ب.ظ

Thanks a lot, Quite a lot of posts.

wow cialis 20 enter site 20 mg cialis cost buy online cialis 5mg online cialis enter site 20 mg cialis cost cialis uk cialis 100 mg 30 tablet cialis prices in england female cialis no prescription cialis 5 mg para diabeticos
Buy generic cialis
شنبه 1 تیر 1398 03:30 ق.ظ

Well expressed truly. .
cialis patent expiration generic cialis review uk purchasing cialis on the internet cialis australian price canadian discount cialis cost of cialis cvs cialis tablets dosagem ideal cialis venta cialis en espaa generic cialis review uk
http://bresunab.strikingly.com/
جمعه 31 خرداد 1398 11:29 ق.ظ

Fantastic facts. Kudos!
enter site natural cialis cialis herbs generic cialis soft gels prescription doctor cialis effetti del cialis cialis 100mg suppliers safe dosage for cialis precios de cialis generico cialis 10 doctissimo cialis generico lilly
http://iczare.strikingly.com/
پنجشنبه 30 خرداد 1398 06:55 ب.ظ

You mentioned this perfectly.
cialis sicuro in linea 5 mg cialis coupon printable cialis pas cher paris canadian discount cialis cialis generique cialis taglich where do you buy cialis discount cialis overnight cialis tadalafil brand cialis generic
cheap real cialis
پنجشنبه 30 خرداد 1398 12:33 ق.ظ

Amazing advice. Thanks a lot!
sublingual cialis online price cialis wal mart pharmacy dose size of cialis buy cialis cheap 10 mg cialis authentique suisse rezeptfrei cialis apotheke buy cialis online cheapest cuanto cuesta cialis yaho effetti del cialis cialis generico postepay
http://vconalsu.strikingly.com/
چهارشنبه 29 خرداد 1398 07:51 ق.ظ

Tips certainly applied!!
click now cialis from canada how to buy cialis online usa cialis super kamagra cialis reviews cialis 10mg prix pharmaci achat cialis en itali warnings for cialis where to buy cialis in ontario import cialis cialis 5 mg funziona
http://rawangjus.strikingly.com/
سه شنبه 28 خرداد 1398 09:25 ق.ظ

Truly plenty of helpful material!
side effects for cialis can i take cialis and ecstasy venta cialis en espaa cialis pills in singapore cialis cuantos mg hay generico cialis mexico india cialis 100mg cost cheap cialis dosagem ideal cialis cialis dosage recommendations
http://somowett.strikingly.com/
دوشنبه 27 خرداد 1398 03:16 ق.ظ

Cheers! Plenty of data.

where do you buy cialis generico cialis mexico how to purchase cialis on line side effects for cialis cialis 5 mg schweiz cialis alternative cialis generique cialis prezzo in linea basso safe dosage for cialis the best site cialis tablets
when does the patent expire on cialis
یکشنبه 26 خرداد 1398 01:44 ب.ظ

Thanks, I enjoy it.
generic cialis at the pharmacy when can i take another cialis where do you buy cialis cialis arginine interactio cialis cuantos mg hay cialis daily dose generic cialis australia org free generic cialis cialis taglich cialis canada
http://dreamedun.strikingly.com/
شنبه 25 خرداد 1398 11:33 ب.ظ

Nicely put, Appreciate it.
cialis 5 mg achat cialis en europe prezzo cialis a buon mercato what is cialis we choice cialis pfizer india cialis coupon cialis venta a domicilio brand cialis generic free cialis cialis 20 mg
Cialis 20 mg
شنبه 25 خرداد 1398 09:38 ق.ظ

You explained this adequately.
cialis 100 mg 30 tablet no prescription cialis cheap interactions for cialis cialis prezzo di mercato how much does a cialis cost cialis reviews cialis 20mg comprar cialis navarr cialis super acti tadalafilo
buy cialis canadian pharmacy
جمعه 24 خرداد 1398 07:38 ب.ظ

Nicely voiced certainly! .
cialis generika in deutschland kaufen ou trouver cialis sur le net ou acheter du cialis pas cher buy brand cialis cheap cialis for bph purchase once a day cialis when can i take another cialis buying cialis overnight when can i take another cialis generic cialis review uk
http://hradohol.strikingly.com/
جمعه 24 خرداد 1398 05:02 ق.ظ

Incredible a lot of excellent data!
tadalafil tablets cialis generique cialis canadian drugs tadalafilo buy cialis sample pack wow cialis tadalafil 100mg look here cialis order on line generic cialis pro cialis 20 mg best price cialis from canada
http://vebigco.strikingly.com/
پنجشنبه 23 خرداد 1398 02:52 ب.ظ

Thanks! Lots of data!

cialis 20 mg best price cialis 5mg price cialis per pill click here take cialis buy cialis uk no prescription cialis ahumada cialis lowest price cialis 10mg prix pharmaci acheter cialis kamagra generic cialis 20mg tablets
http://tiokampling.strikingly.com/
پنجشنبه 23 خرداد 1398 01:23 ق.ظ

You made your point very clearly!!
cialis venta a domicilio cialis tablets australia comprar cialis 10 espa241a precios de cialis generico generic cialis review uk generic cialis cialis 5mg billiger what is cialis cialis 5mg billiger cialis usa cost
http://cialisvie.com/
سه شنبه 21 خرداد 1398 05:23 ق.ظ

You said it very well.!
dosagem ideal cialis cialis herbs tadalafilo buy generic cialis cialis herbs cialis reviews cialis 5mg billiger cialis online deutschland we recommend cialis info cialis generic tadalafil buy
http://cialisvie.com/
دوشنبه 20 خرداد 1398 12:06 ق.ظ

You said it really well.
generic cialis cialis 20 mg we use it cialis online store cialis coupons cialis alternative import cialis cialis 200 dollar savings card cialis generico en mexico chinese cialis 50 mg cialis sale online
cialisvie.com
شنبه 18 خرداد 1398 06:14 ب.ظ

Thank you. I enjoy it.
tadalafil 10 mg cialis canadian drugs purchasing cialis on the internet acheter du cialis a geneve wow look it cialis mexico buy cialis online cialis online nederland cialis sicuro in linea generic cialis pill online safe site to buy cialis online
Buy generic cialis
جمعه 16 آذر 1397 03:22 ب.ظ

You stated that effectively.
cialis prices in england where do you buy cialis viagra cialis levitra cheap cialis venta de cialis canada cialis 5mg cialis 200 dollar savings card cialis 5 mg funziona comprar cialis 10 espa241a tadalafil tablets
buy cialis no rx
پنجشنبه 15 آذر 1397 08:19 ب.ظ

Amazing quite a lot of excellent tips!
cialis tablets generic for cialis we like it cialis price deutschland cialis online calis cialis lilly tadalafi cialis generic tadalafil generic canadian discount cialis click here to buy cialis
Buy cialis
پنجشنبه 15 آذر 1397 12:47 ق.ظ

Amazing many of fantastic tips.
cialis baratos compran uk canada discount drugs cialis cialis baratos compran uk cialis 20 mg best price cialis kaufen cialis official site cialis tablets order a sample of cialis cialis price in bangalore comprar cialis 10 espa241a
buy generic cialis
چهارشنبه 14 آذر 1397 08:41 ق.ظ

Really tons of beneficial facts.
cialis generico cialis tablets australia we choice free trial of cialis buy cialis online cheapest cialis online nederland cialis efficacit we use it cialis online store we recommend cialis info cialis sicuro in linea cialis authentique suisse
buy cialis online
سه شنبه 13 آذر 1397 09:08 ب.ظ

Thanks a lot, I appreciate this.
buy cialis we like it cialis price generic for cialis ou acheter du cialis pas cher cialis patent expiration cialis baratos compran uk cialis dosage recommendations generic cialis at walmart viagra cialis levitra enter site very cheap cialis
Buy cialis
سه شنبه 13 آذر 1397 10:18 ق.ظ

Cheers! Wonderful information.
usa cialis online does cialis cause gout generic low dose cialis click now cialis from canada acheter du cialis a geneve tadalafil 20 mg enter site natural cialis achat cialis en itali prices on cialis 10 mg tadalafil 20 mg
buy cialis medication
دوشنبه 12 آذر 1397 10:31 ب.ظ

Kudos. Quite a lot of advice!

cialis para que sirve tadalafil generic only here cialis pills acheter du cialis a geneve cialis sans ordonnance cialis 5 mg scheda tecnica cialis daily dose generic cialis side effects dangers cialis online holland wow look it cialis mexico
Online cialis
دوشنبه 12 آذر 1397 09:47 ق.ظ

You expressed it very well!
cheap cialis buy original cialis we like it cialis price how does cialis work cialis generico lilly cialis online deutschland cialis online napol cialis prices in england 5 mg cialis pharmacie en ligne cialis 200 dollar savings card
where to buy cialis online
یکشنبه 11 آذر 1397 09:59 ب.ظ

Seriously lots of great advice!
wow cialis tadalafil 100mg cialis 5mg buying cialis in colombia dosagem ideal cialis we like it cialis soft gel generic cialis pill online cialis tadalafil online cialis e hiv the best choice cialis woman cialis 50 mg soft tab
buy generic cialis online
یکشنبه 11 آذر 1397 09:08 ق.ظ

Well voiced really. .
cialis tadalafil dose size of cialis cialis prezzo in linea basso cialis generika in deutschland kaufen i recommend cialis generico where cheapest cialis compare prices cialis uk cialis name brand cheap cialis herbs cialis for bph
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :