تبلیغات
علوم دامی , جیره غذایی گاو, بهداشت دام و طیور , پرورش بلدرچین, پرورش صنعتی دام - بررسی اجمالی صید غیر مجازماهیان خاویاری و راهکارهای مقابله با آن

علوم دامی , جیره غذایی گاو, بهداشت دام و طیور , پرورش بلدرچین, پرورش صنعتی دام

مقدمه وچکیده:
دریای خزر بعنوان بزرگترین دریاچه جهان و به لحاظ وجود گونه های با ارزش ماهیان خاویاری از جایگاه ویوه ای در دنیای آبزیان برخوردار می باشد, گونه هائیکه از میلیونها سال قبل توانستند نسل خویش را حفظ نمایند.


FREE photo hosting by Shamiz Image Hosting


ولی امروزه و به انحای مختلف بقای آنها در معرض خطر قرار گرفته است. عوامل متعددی باعث شده که ذخائر مهم و منحصر بفرد این دریاچه در معرض انقراض قرار بگیرند.
عواملی مانند تفکیک کشور شوروی سابق, مشخص نبودن رژیم حقوقی دریای خزر, عدم امنیت رودخانه ها و نبود شرایط مناسب جهت مهاجرت و تکثیر طبیعی این ماهیان, وجود صیدهای غیر مجاز خصوصاً در کشورهای مشترک المنافع حاشیه دریای خزر و نهایتاً شرایط نامناسب زیست محیطی در اثر ورود فزاینده آلاینده های صنعتی, کشاورزی و شهری بداخل این اکوسیتم با ارزش می باشد.
شایسته است جهت دستیابی به موقعیت اساسی و پایدار در زمینه حفاظت از ذخائر این ماهیان با ارزش جدای از اقدامات زیر بنائی و موثر که توسط هر یک از کشورها انجام می پذیرد .
همکاری همه جانبه کشور حاشیه خزر می تواند نقش ارزنده ای در حفظ و بازسازی این ذخائر ایفاء نماید. در این راستا جمهوری اسلامی ایران قدمهای اساسی را برداشته و جدا از توجه به بحث بازسازی ذخائر با ایجاد یگانهای حفاظت منابع ابزیان مسئله حفاظت از این ماهیان خصوصاً در شمال کشور بطور جدی پیگیری می نماید.
بطوریکه طبق نظر سازمان جهانی حمایت از گونه های در حال انقراض (سایتس)کشور ایران را حائز شرایط لازم در زمینه صید و استحصال و صادرات خاویار اعلام نمودند و این خود نشان دهنده کارهای زیربنائی و بهره وری اصولی و نهایتاً حفاظت از این گونه ها توسط کشور عزیزمان ایران می باشد. علی ایحال استان گلستان چه در زمینه صید و استحصال خاویار و چه در زمینه بازسازی ذخائر نقش ارزنده ای رادرکشور ایفاد می نماید .
بطوریکه ۴۶ درصد خاویار کشور در این استان استحصال می شود که این خود نشان دهنده اهمیت حفاظت از دریا و دامهای خاویاری توسط پرسنل زحمتکش حفاظت منابع آبزیان با صرف هزینه های زیاد را می رساند.
شیلات استان گلستان در راستای اهداف سازمان شیلات ایران مباحث باسازی ذخایر ، حفظ وبرداشت ذخایر آبزیان را در دستور کار خود دارد. بدین منظور همه ساله صدها میلیون تومان صرف تولید انواع بچه ماهیان خاویاری و استخوانی جهت رها سازی به دریا میگردد تا چرخه حیات این آبزیان که بعلت مشکلات متعددی از جمله مناسب نبودن وازبین رفتن محلهای طبیعی تکثیر این آبزیان وکاهش ذخایر دراثرافزایش صید غیر مسئولانه حفظ گردد.
بررسی فعالیت صیادان غیر مجازدر دریا:
در حال حاضر فعالیت وسیعی از طرف صیادان غیرمجاز برای صید انواع ماهیان خاویاری و استخوانی انجام می گیرد افراد فرصت طلب و سود جو یی که بدون توجه به قوانین و مقررات موجود مشغول غارت ثروت ملی می باشند. صیادان غیر مجاز در استان با استعداد حدود ۴۰۰-۶۰۰فروند شناور با قدرت ۴۸ اسب بخار به بالا که اکثرا با قدرت ۲۰۰ اسب بخار بوده وبا بیش از دو هزار نفر بطور حرفه ای اقدام به صید غیر مجاز ماهیان با ارزش دریای خزر خصوصا ماهیان خاویاری نا بالغ می نمایند و ادامه روند کنونی صید غیر مجاز هم اشتغال پایدار ایجاد شده در بخش صید صیادی را دچار چالش شدیدخواهد کرد وهم باعث انقراض و نابودی این گونه های با ارزش خواهد شد. علی ایحال چنانچه در مبارزه با این پدیده نا پسند اجتمایی تدابیری اتخاذ نگردد در آینده نه چندان دور می بایستی نسل این گونه آبزیان را تنها در موزه ها مشاهده نمود.
طرف صیادان غیرمجاز برای صید ماهیان خاویاری و استخوانی انجام می گیرد
جغرافیای قاچاق ماهیان خاویاری:
ح- محلهای ورود وخروج به دریا در استان گلستان، نوار مرز- چپاقلی- چارقلی- گمیشان- خواجه نفس- چالاشت – میانکاله وکانال بندر ترکمنمی باشد.
- محلهای بسته بندی خاویار و گوشت خاویاری عمدتا در گمیشان وخواجه نفس- بندر ترکمن در داخل منازل صورت می پذیرد.
- مبادی خروجی از استان جاده بندر گز- پلیس راه نوکنده -پلیس راه ساری که عمدتا به تهران عرضه می گردد. لازم به توضیح است که فعالیت این افراد بصورت نامحسوس ومخفی می باشد.
اقدامات پیشگیری وکنترلی در مبارزه با قاچاق ماهیان خاویاری:
۱-جلوگیری از ارائه بنزین به صیادان غیر مجاز که از طریق جایگاها صورت میگیرد
۲-جمع آوری آلات وادوات صید غیر مجاز وبرخورد با نقل وانتقال ان در سطح استان
۳-نا امن سازی بازار به طرق مختلف(معامله صوری برخورد با عاملان خرید وفروش)
۴-عدم تردد قایقهای موتوری ۴۸ قوه اسب به بالا در دریا
میزان تقریبی صید ماهیان خاویاری :
- تعداد شناورهای غیر مجاز در دریا در طول یک شبانه روز ۱۰۰فروند در نظر گرفته شود ودر هر شناور تعداد۶۰ رشته دام استفاده نمایند ودر هر رشته۲ قطعه ماهی نارس خاویاری صید شود حدود ۱۲۰۰۰ قطعه در طول یک شبانه روز صید می گردد.
ودر طول یکماه ۳۶۰۰۰۰قطعه ودر طول ۶ماه صید مفید حدود ۲۱۶۰۰۰۰قطعه ماهی نارس خاویاری توسط صیادان غیر مجاز صید ونابود میگردد.
ارزیابی و پیشگیری از صید غیرمجاز:
الف – ناامن سازی بازار عرضه خاویار و ماهیان خاویاری
فرصت طلبی عده ای عناصر سودجو درقالب صیادان غیرمجاز خاویار ، موجب اخلال در فرآیند مدیریت صید ، بهره برداری بی رویه از ذخایر ارزشمند ماهیان خاویاری دریای خزر ، وارد شدن لطمات فراوان به درآمدهای ارزی کشور در بازارهای بین المللی و همچنین اعمال برخی محدودیت ها برای کشور شده است از این رو با توجه به اهمیت موضوع ، لازم بود با انجام یک سری عملیات های تاکتیکی ، امنیت را از سوداگران خاویار و صیادان غیر مجاز ماهیان خاویاری سلب نمود و با حمایتهای قانونی و برنامه ریزی های مدون ، گام مؤثرتری در امرتشدید مبارزه با قاچاق خاویار و صید غیرمجاز برداشته شود . لذا جهت ناامن سازی بازار عرضه خاویار و ماهیان خاویاری راهکارهای ذیل پیشنهاد می گردد:
۱ – شناسایی کنترل و بازرسی گلوگاه ها و مبادی ورودی و خروجی حساس و استراتویک استان( بازارهای عرضه محصولات شیلاتی ) .
۲ – تأمین راهبردهای لازم به منظور استقرار نیروهای کارآمد و زبده یگان حفاظت منابع آبزیان در کناردیگر پرسنل انتظامی و ارگانهای دولتی استان مستقر درمحورهای خروجی و ورودی شهرها ، بازارهای عرضه محصولات شیلاتی و ۰۰
۳ – شناسایی عوامل اصلی قاچاق خاویار و مالکان شناورهایی که توزیع کننده اصلی این محصولات به بازارهای شهرهای استان و خارج از استان می باشند.
۴ – شناسایی عناصر و شبکه های تأمین کننده خاویار قاچاق دراستان
ب – شناسایی و مبارزه با عوامل و شبکه های اصلی صید غیر مجاز
از آن جایی که منابع و ذخایر آبزیان همواره مورد تهدید باندها و شبکه های صیادان غیرمجاز قراردارند و برای حفظ ذخایر شناسایی و مبارزه با شبکه های غیر مجاز نیازمند برنـامـه هـا مـدونی می باشد که تا با ریشه های اصلی این پدیده مبارزه شود از این رو به منظور دست یابی به اهداف ذیل :

- ریشه یابی و شناخت عوامل گرایش به صید غیرمجاز در میان صیادان و ساحل نشینیان
- بررسی عملکرد و برنامه های شیلاتی و تأثیر آن در گرایش به صید غیرمجاز.
- شناسایی مراکز خرید و فروش ساخت ادوات صید غیرمجاز در استان .
- شناسایی واردکنندگان و توزیع کنندگان ابزار و ادوات صیادی غیر مجاز.
- شناسایی و انهدام شبکه های اصلی صید غیرمجاز.

- برای دستیابی به اهداف بالااقدامات اجرائی ذیل لازم بوده وتوصیه می گردد:
۱ –هماهنگی با نیروهای انتظامی دادگستری و نهادهای تأثیرگذار اطلاعاتی وغیره
۲ – هماهنگی با سازمانها و ارگانها وسازمانهای مسئول مبادی ورودی و خروجی در استان ( ابزار و ادوات صید غیر مجاز )
۳- اختصاص وتامین اعتبارات استانی از ناحیه استانداری در جهت اجرای طرحهای پیشنهادی در امر مبارزه با قاچاق خاویار.
۴ – شناسایی مناطق استراتویک و تخلف صید.
۵ – جذب تعدادی مخبر و عوامل تأثیرگذار
۶ – تسریع درامر شناسنامه دار نمودن شناورها و رنگ آمیزی آنها طبق نظر بنادر و کشتیرانی.
۷ – جلب مشارکت مردمی جهت معرفی صیادان غیرمجاز.
۸ – نرم افزاری نمودن فعالیت ها.
۹- ایجاد اراده وعزم لازم در سطح استان در جهت مقابله با قاچاق آبزیان.
ج – ایجاد شبکه اخذ اخبار و اطلاعات مردمی صید غیرمجاز.
- سامانه اخذ اخبار و اطلاعات مردمی صید غیرمجاز در استان.
- انتخاب مخبران محلی و آموزش دیده به عنوان همکاران طرح به منظور دریافت اخبار پردازش و ارزیابی اخبار و اطلاعات ساماندهی گردد.
- اختصاص وتامین اعتبارات استانی از ناحیه استانداری در جهت اجرای طرحهای پیشنهادی در امر مبارزه با قاچاق خاویار.
- دریافت اخبار واطلاعات از طریق سازمانهاوارگانهای دخیل درامرمبارزه با قاچاق کالا (قاچاق آبزیان) و نیروها مردمی می تواند صورت پذیرد که در مورد نیروهای مردمی نیازمندسازماندهی آنها وهمچنین تهیه امکانات وتسهیلاتی نظیرتلفن همراه. کارت تلفن. خودرو.اهدا پاداش وغیره… تا انگیزه لازم را ایجاد نماید.
د – بررسی علل و انگیزه افزایش تخلفات صیادی
۱– وجود بیکاری بالا در منطقه و عدم اشتغال زدایی مناسب
۲ – عدم اجرای دقیق قوانین و مقررات قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزیان که باعث افزایش قاچاق آبزیان می شود .
۳ – دسترسی آسان به دریا و ذخایر آن
۴ – وجود قیمت بالا وسوسه انگیز خاویار.
۵ – وجود بازار مناسب برای فروش محصولات قاچاق آبزیان
۶ – در دسترس بودن ادوات صید و صیادی.

نظرات() 
Where is the Achilles heel?
شنبه 7 مرداد 1396 12:03 ب.ظ
It's amazing to pay a visit this website and reading the views of
all colleagues about this article, while I am also keen of getting know-how.
http://shana8sanders4.snack.ws
پنجشنبه 22 تیر 1396 11:45 ق.ظ
Greetings from Carolina! I'm bored to tears at work so I decided to
browse your blog on my iphone during lunch break. I really like the knowledge you provide here and can't wait to take
a look when I get home. I'm surprised at how fast your blog loaded on my phone
.. I'm not even using WIFI, just 3G .. Anyhow, awesome site!
hebertjxkd169.livejournal.com
جمعه 22 اردیبهشت 1396 02:47 ب.ظ
Hey there! I just wanted to ask if you ever have any issues with hackers?

My last blog (wordpress) was hacked and I
ended up losing a few months of hard work due to no data backup.
Do you have any solutions to prevent hackers?
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :